Σχετικά Με Εμάς

Η CNic Hotels παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Management & Consulting σε ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Στόχος της εταιρείας μας είναι να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα στην αποκλειστική εξυπηρέτηση των πελατών ως βασική αρχή για την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας με άριστες υπηρεσίες και λειτουργικές καινοτομίες τις οποίες αμφότεροι οι εταίροι και οι πελάτες θα μπορούν να εμπιστεύονται.

Επίκεντρο μας είναι η υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων, με συμβάσεις μίσθωσης ή διαχείρισης, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση των κερδών, την ελαχιστοποίηση του κόστους και την μεγιστοποίηση της προσφερόμενης ποιότητας, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της εμπειρίας του στελεχιακού δυναμικού και των σύγχρονων τεχνικών διοίκησης.