Εταιρικό Προφίλ

Ο ιδρυτής της εταιρίας Νίκος Χαλικιόπουλος,είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας του κλάδου του τουρισμού και των ξενοδοχείων ο οποίος είναι σε θέση να εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές από όλο τον κόσμο και να δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου επισκέπτη.

Ο Νίκος Χαλικιόπουλος είναι απόφοιτος του Brooklands College Weybridge με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και με C.I.P.S από το Thames Valley University Ealing του Ηνωμένου Βασίλειου. Έχει ένα ισχυρό ιστορικό στον τομέα του τουρισμού και της βιομηχανίας ταξιδιών καθώς ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων για την επικερδή ανάπτυξη των μονάδων διανομής, καθώς και υπεύθυνος για τις διαδικασίες αγοράς και σύναψης συμβολαίων για μεγάλους T.O. όπως Thomas Cook, First Choice, Thomson και Libra Holidays.Έχει δημιουργήσει μια σειρά από δυναμικά προγράμματα για τους T.O. όπως:

  • Την ανάπτυξη μιας σειράς διαφοροποιημένων προϊόντων.
  • Τη δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος για το χειρισμό εισερχομένων πρακτόρων.
  • Την επέκταση χαρτοφυλακίου προς άλλους προορισμούς (Αίγυπτος, Ισπανία, ΗΠΑ και Άπω Ανατολή).
  • Τη δημιουργία και εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού πακέτου συμβάσεων.
  • Την αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη και την παράδοση του σκανδιναβικού προγράμματος στην Ελλάδα.
  • Την ανάπτυξη ενός φάσματος διαφοροποιημένων προϊόντων όπως AI, Family και Castle.
  • Τη συμμετοχή στην λειτουργία των προαναφερθέντων T.O. με βάση την Ελλάδα.
  • Την εκπαίδευση και συνεχή αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.