Εταιρικές Αξίες

Κατευθυνόμενοι από τις κοινές μας αξίες, εντοπίσαμε υψηλής προτεραιότητας τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Αυτό το σαφές όραμα μας επιτρέπει να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά, ως άτομα, ως επιχείρηση και ως εταίροι.

Προώθηση της Ποιότητας

Η φιλοσοφία της ανάπτυξης μας χαρακτηρίζεται από την ευστροφία, την ευρηματικότητα και την ποιότητα, καθώς και κάθε έργο είναι η διαχείριση ως μια ισότιμη εταιρική σχέση με τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές.

Αυξανόμενη Κερδοφορία

Εστιάζουμε στην επίτευξη καλής κερδοφορίας, εφαρμόζοντας αποτελεσματικές και αποδοτικές ενέργειες, και στη διαρκή αναζήτηση καινοτομιών σε όλους τους τομείς.

Κοινωνική Στήριξη

Ως εταιρεία η CNic Hotels λειτουργεί ως έντιμο και υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας. Η δική μας αφοσίωση είναι εμφανής με την ενεργή συμμετοχή μας στις τοπικές δραστηριότητες και στη φροντίδα όχι μόνο για τους συνεργάτες μας και τα ξενοδοχεία μας, αλλά και της κοινωνίας στην οποία ζούμε, και λειτουργούμε.

Στήριξη Της Βιωσιμότητας

Η CNic Hotels εμπλέκει τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες στο κοινό στόχο για την διαφύλαξη και προστασία του πλανήτη. Συμμετέχουμε σε πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.