Επιβράβευση


Η CNic Hotels πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι είναι η καρδιά κάθε επιχείρησης και πως οι υπάλληλοι που εργάζονται με ζήλο και αφοσίωση μεταφέρουν την απόλυτη εξυπηρέτηση στους πελάτες. Η θετική συμπεριφορά προς τους πελάτες έχει σαν αποτέλεσμα την ικανοποίηση των προσδοκιών τους. Όμως προκειμένου οι εργαζόμενοι να αισθάνονται θετικά θα πρέπει να εκπαιδεύονται, να ενθαρρύνονται, να αναγνωρίζονται και να βραβεύονται για τις προσπάθειές τους.